Halve Marathon

Voorbereiding Halve Marathon voorjaar 2017

Ter voorbereiding op de voorjaars Halve Marathon van Hapert (19 maart 2017) en Venlo (26 maart 2017) kan er binnenkort weer door de GVAC-recreanten getraind worden onder begeleiding van enkele enthousiaste trainers.

p1120604

Halve marathon

De voorbereiding voor de ½ marathon, begint op zaterdag 7 januari 2017 om 09.00 uur. Het schema krijg je toegezonden wanneer je de aanmelding hebt gedaan.  We starten zoals gewoonlijk met 12 kilometer dat in de opvolgende weken met een kilometer per keer wordt uitgebreid.

Ieder GVAC-lid kan met de voorbereiding van de ½ marathon meedoen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Men moet gemakkelijk minimaal 12 kilometer aan een stuk kunnen lopen als we starten met de 1e voorbereidingsloop.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 8,8 km per uur gedurende alle afstanden (van 12 t/m 20 kilometer).

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich tijdig per email opgeven bij onderstaande contactpersoon.

  • Aanmelding voor de Halve Marathon uiterlijk zaterdag 31 december 2016.

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt nader geïnformeerd over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, een passende snelheid e.d.

Wij als organisatoren en begeleiders stellen het op prijs dat zowel de ervaren als onervaren deelnemers de voorlichtingsavond bezoeken.

Op deze avond zal belangrijke informatie en (eventueel persoonlijk) trainingsadvies worden gegeven.

Voor de halve marathon is dit dinsdag 3 januari 2017 om 20.45 uur in de MFR.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren.

De voorbereidingslopen worden altijd op zaterdagochtend gelopen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

  • Contactpersonen aanmelding voor de 1/2 marathon:

 

Lau Liefting                            gvachalvemarathon@upcmail.nl

Jos Strijbosch                        jstrijbosch01@onsbrabantnet.nl