Halve Marathon

Voorbereiding Halve Marathon Najaar 2017

Ter voorbereiding op de Halve Marathon van Eindhoven (8 oktober 2017) wordt er weer door de GVAC-recreanten getraind onder begeleiding van enkele enthousiaste trainers.

p1120604

De voorbereiding voor de ½ marathon, begint op zaterdag 22 juli 2017 om 09.00 uur. Het schema krijg je toegezonden wanneer je de aanmelding hebt gedaan.  We starten zoals gewoonlijk met 12 kilometer dat in de opvolgende weken met een kilometer per keer wordt uitgebreid.

Ieder GVAC-lid kan met de voorbereiding van de ½ marathon meedoen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Men moet gemakkelijk minimaal 12 kilometer aan een stuk kunnen lopen als we starten met de 1e voorbereidingsloop.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 8,8 km per uur gedurende alle afstanden (van 12 t/m 20 kilometer).

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich per email opgeven bij onderstaande contactpersoon.

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt nader geïnformeerd over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, een passende snelheid e.d.

Wij als organisatoren en begeleiders stellen het op prijs dat zowel de ervaren als onervaren deelnemers de voorlichtingsavond op dinsdag 18 juli bezoeken. De avond gaat van start om 20.45 in de MFR. Op deze avond zal belangrijke informatie en (eventueel persoonlijk) trainingsadvies worden gegeven.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren.

De voorbereidingslopen worden altijd op zaterdagochtend gelopen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

Contactpersonen aanmelding voor de 1/2 marathon:

Jos Strijbosch                        jstrijbosch01@onsbrabantnet.nl

Toon van de Ven                   toonvandeven@onsmail.nl