In de algemene ledenvergadering van 21 april ’16 hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging van 0.50 euro per kwartaal. Deze verhoging zal in de komende kwartaalbetaling (juli ’16) ingevoerd worden. De actuele contributie is te vinden in http://www.gvac.nl/algemene-informatie/contributie .