Contributie

Inschrijvingskosten 

 • Eenmalig: € 10,00.
  • De inschrijfkosten zijn eenmalig voor alle leden van de vereniging. 
  • Vrijwilligers en juryleden die niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden zijn vrijgesteld van contributie en inschrijfkosten;  GVAC betaalt voor hen wel de AU bijdrage in verband met de verzekering.

Contributiebedragen per kwartaal, per 1 juli 2023.

 • Pupillen: € 33,00
 • Junioren CD: € 35,00
 • Junioren AB: € 38,50
 • Senioren: € 40,00
 • Masters: € 40,00
 • Recreanten: € 35,00
 • Sportief Wandelen: € 35,00
 • Nordic Walking: € 35,00
 • Studenten leden: € 20.00
 • Trainings-/Gast-leden: € 22,00
 • Wandelaars: € 10,75

Deze contributiebedragen zijn inclusief de AtletiekUnie bijdrage en bij wedstrijdatleten, pupillen en junioren inclusief een wedstrijdlicentie. De premiekosten voor de collectieve AtletiekUnie verzekering zitten in deze bijdrage. Vrijwilligers en juryleden die niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden zijn vrijgesteld van inschrijvingskosten en contributie.

Gezinskorting

Het 2e kind (en volgende kinderen) krijgt een korting op de contributie, mits dit een jeugdlid is (A/B + C/D junioren en pupillen). Voor de volwassen gezinsleden wordt de normale contributie geïnd.

Contributie betaling

U bent een kalender jaar lid. Wilt u uw contributie eerder opzeggen dat bent u het lopende kwartaal en het opeenvolgende kwartaal contributie verschuldigd. GVAC draagt namelijk voor een vol jaar de atletiekunie bijdrage af. Contributie kan uitsluitend betaald worden per kwartaal middels een automatische afschrijving. 

Laag Inkomen

Ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die voor hun kind(eren) een contributie niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op ondersteuning bij de Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Meer informatie vindt je op de website van de stichting

Verzekering

Door de KNAU is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor KNAU leden. De premie voor de verzekering is in de GVAC contributie verwerkt.

De collectieve ongevallenverzekering kent een mogelijke uitkering bij blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten boven de € 50,- en tandheelkundige kosten.

De KNAU heeft deze verzekering ondergebracht bij een tussenpersoon, Vanbreda Risk & Benefits. Vanbreda Risk & Benefits heeft een helpdesk beschikbaar via knau@vanbredanl.com

De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC voor ongevallen die overkomen tijdens:

 • wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc.
 • het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. 

Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@gvac.nl.