Opzegging lidmaatschap

  • Opzeggen kan via een e-mail naar ledenadministratie@gvac.nl
  • Opzeggen kan jaarlijks tot 30 november. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december.
  • Tussentijdse beëindiging is mogelijk, op voorwaarde dat het lopende én het volgende kwartaal aan contributie wordt betaald. Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van dat laatst betaalde kwartaal. Je afmelding moet uiterlijk 31 maart, 30 juni, 30 september of 15 december bij de ledenadministratie binnen zijn.
  • LET OP: in verband met de opzegtermijn van de Atletiekunie kunnen opzeggingen per einde jaar na 15 december NIET meer verwerkt worden.

Bij een opzegging dienen alle achterstallige contributies te zijn betaald!