Hele Marathon

Voorbereidingsprogramma GVAC – Marathonlopen

Tweemaal per jaar organiseert GVAC een voorbereidingsprogramma voor het lopen van de hele marathon. Het programma richt zich op de voor- en najaarsmarathons in binnen- en buitenland en start in januari en juli. Er wordt gedurende 3-4 maanden iedere zaterdagochtend in groepsverband en op verschillende tempo’s gelopen. We starten met 22 kilometer, en volgens een op- en afbouwend schema wordt er dan uiteindelijk meerdere malen tot 30 en 35 km getraind. Je wordt begeleid door deskundige trainers.

Het voorbereidingsprogramma is ook toegankelijk voor niet-GVAC leden en bijzonder geschikt voor wie zich optimaal wil voorbereiden op zijn/haar eerste marathon of een goede basis wil leggen voor de lange trails. De voorwaarden voor deelname zijn:

  • gemakkelijk minimaal 22 kilometer kunnen hardlopen
  • meerdere jaren hardloopervaring
  • een gemiddelde weekomvang van 30 – 40 km bij aanvang van het programma
  • minimaal 9,5 km. per uur kunnen lopen gedurende alle afstanden van 21 t/m 35 km.
  • blessurevrij zijn

Het Voorjaarsprogramma 2020 gaat zaterdag 11 januari 2020 van start en richt zich op de marathons van Rotterdam (5 april), Zeeuws-Vlaanderen (18 april) en Enschede (19 april).

Tot 6 januari a.s. is het mogelijk om je aan te melden voor deelname aan het programma. Op maandagavond 16 december a.s. is er om 19.30 uur in de kantine van GVAC een informatieavond voor de deelnemers die zich hebben aangemeld.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief
ongevallenverzekering).

Heb je interesse, dan kan meer informatie worden verkregen bij: Wim Dekker via via marathonlopen@gvac.nl

P1090139