Hele Marathon

Voorbereidingsprogramma GVAC – Marathonlopen

Sinds vele jaren organiseren wij binnen GVAC de voorbereidingslopen voor de diverse hele en halve marathons.

Wij hebben gezamenlijk besloten om de voorbereiding op de hele en halve marathon in het najaar niet door te laten gaan. We hebben niet voldoende begeleiding om dergelijke grote groepen te begeleiden, rekening houdend met de 1,5 meter maatregel die nog steeds geldt. Met de coördinatoren is afgesproken dat je een aanmelding kunt doen bij een van hen zodat je alle routes van de hele of halve marathonvoorbereiding ontvangt. Je kunt dan uiteraard deze afstanden zelf trainen. Het is overigens ook nog maar de vraag of de najaars marathons door zullen gaan, ook daarover is nog geen beslissing gevallen.
Voor de hele marathon is het adres:  marathonlopen@gvac.nl
Voor de halve marathon is het adres: halvemarathonlopen@gvac.nl