Sportief wandelen

Sportief wandelen is een vorm van sportief bewegen voor mensen die kiezen voor een minder intensieve en belastende sportvorm. Sportief Wandelen is daarom met name geschikt voor mensen met een beperking. Sportief Wandelen betekent stevig doorwandelen. Speciaal opgeleide begeleiders zorgen voor een verantwoord en deskundig trainingsaanbod. Een training duurt ongeveer één uur tot 1 ½ uur. Ze is in het algemeen zeer gevarieerd: een warming-up om de spieren los te maken, een stevig stuk doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte even goed uitlopen en goed rekken.

Voor iedereen die aan zijn conditie/fitheid wil werken. Zowel voor geoefende als minder geoefende wandelaars. Omdat Sportief Wandelen zich vooral richt op sportief bewegen in functie van gezondheid en welbevinden richt GVAC zich voor deze groep in het bijzonder ook op mensen met een beperking. GVAC wil op die manier ook vorm geven aan integratie van mensen met een beperking binnen de reguliere (atletiek)sport. Met name wordt gedacht aan mensen met hart- en vaataandoeningen, zoals (ex-) hartinfarctpatiënten; mensen die een beroerte hebben gehad of die last hebben van ‘ etalagebenen’; (ex-)kankerpatiënten, chronische longaandoeningen, reumatische aandoeningen, suikerziekte, overgewicht.

Sportief Wandelen is een activiteit zonder drempels. Het enige wat u nodig heeft zijn goede wandelschoenen. Kleding die gemakkelijk en comfortabel is, is aan te bevelen maar niet noodzakelijk.

Basisvoorwaarde voor deelname: voldoende bewegingsfuncties om aan de training deel te kunnen nemen. Iedereen kan vrijblijvend een paar keer mee komen wandelen. In een intakegesprek met een van de begeleiders wordt nader besproken in hoeverre Sportief Wandelen aansluit bij de verwachtingen van de kandidaten.

Dinsdagavond: 19.00 tot 20.30 uur
Donderdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur (voor mensen met een beperking)
Donderdagavond: 19.00 tot 20.30 uur

Start vanaf de atletiekbaan op de Kempen Campus aan de Knegselseweg.

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen en zich opgeven voor deelname bij
Nell Gepkens, telefoon 040-2530892; E-mail: a.gepkens@chello.nl