Betreffende aangepaste Corona maatregelen voor trimloop en Bos Cross

Regarding adjusted Corona measures for fitness run and Cross Country.

-De trimloop en Boss Cross die iedere 2de, 4de en 5de zondag van de maand gelopen kunnen worden, ondervinden nauwelijks hinder van de nieuwe Corona maatregelen.
The fitness run and Cross Country that monthly can be run every 2nd, 4th and 5th Sunday, are hardly affected by the new Corona measures.

-Inschrijven vanaf 9.45u en start om 10.30u.
Registration from 9.45 am and starts at 10.30 am

-Voor de trimlopers overdag verandert er niets behalve uiteraard sporten op gepaste afstand.
For all runners at daytime nothing will change except of course run at an appropriate distance.

– Daarnaast zijn er nog steeds aanvullende maatregelen voor sportkantines
overdag (van 05.00- tot 17.00 uur.)
There are still additional measures for sports canteens during the day.
(from 5 a.m. to 5 p.m.).

-Het coronatoegangsbewijs (QR) is van toepassing voor toegang tot de kantine, kleedkamers en toilet. Deze controle vindt plaats elke keer als je de kantine betreedt. Daarnaast is een vaste zitplaats verplicht, en alstublieft 1,5 meter afstand van elkaar.
The corona admission ticket (QR) applies for access to the canteen, changing rooms and toilet. This check takes place every time you enter the canteen. In addition, a fixed seat is mandatory and please 1,5 meters distance from each other.

-Probeer begrip te hebben voor elkaar, blijf veilig en gezond!
Try to understand each other, stay safe and healthy!