ALV 17 mei 2022 agendaAgenda Algemene ledenvergadering GVAC
d.d. 17 mei 2022

Plaats: kantine
Aanvang: 20:45 uur

Wilt je het jaarverslag of het financiële verslag ontvangen stuur even een mailtje naar:

penningmeester@gvac.nl


1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Aandacht voor de overledenen
Theo de Koning
Tiny Sanders, tevens ere-lid
Piet van Os, tevens ere-lid
4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 29-6-2021
5. Huldiging aftredende commissieleden en jubilarissen
aftredende commissieleden:
Huub Grootveld(wandelen)
Peter van de Ven(wandelen)
Jan van Gestel(wandelen)
Jan de Kok(WOC)
Kees Jan Koeling(WOC)
Theo van Diessen(Trainingscoordinator, sponsorcomm, Trimloop)
Lau Liefting(Trainingscoordinator)
Noud Gepkens(Ochtendlopen)
Henk Santing(Trimloop)

Jos Janssen(sposorcomm.)
Arie de Jager(Bar)

Jubilarissen
50 jaar
Nelly van de Ven, lid sinds 1-10-1972

40 jaar
Andre Stabel, lid sinds 1-1-1982
Henny van Empel, lid sinds 1-3-1982

25 jaar
Ron Vermeulen, lid sinds 1-7-1996
Theo van Diessen, lid sinds 1-10-1996
Ruud van Ham, lid sinds 1-10-1996
Dorie Jansen, lid sinds 1-10-1996
Gonja Baijens, lid sinds 1-11-1996
Elly Kerkhof, lid sinds 1-12-1996

Pauze

6.           Verslag bestuur

7.           Bespreking jaarverslagen 2021

8.           Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie

9.           Behandeling begroting en vaststelling van de contributie

10.         Benoeming kascommissie

11.         Introductie kandidaten en verkiezing bestuursleden

Aftredend niet volgens rooster:

  • recreanten Marjan van den Tillaar

Kandidaat bestuursleden:

12.         Rondvraag

14.         Sluiting