Nieuws EHBO

EHBO en reanimatie nieuws.

Door omstandigheden moest ik op zoek naar een nieuwe EHBO instructeur en deze is inmiddels gevonden. De zelfde omstandigheden hebben, naast Corona, er toe geleid dat de reanimatielessen tot nu toe niet konden doorgaan.

Komend jaar probeer ik dit, hoe dan ook, weer op te starten.

In overleg met onze nieuwe instructrice maak ik weer een overzicht waarop iedereen zich kan aanmelden. De leden die zich nu al hebben opgegeven komen op een wachtlijst te staan.

EHBO.

Gelukkig hebben er zich nu genoeg mensen opgegeven voor de EHBO opleiding!

Nieuwe kandidaten komen op een wachtlijst. Door natuurlijk verloop kan dat snel gaan.

Met sportieve groet Frank Bartelink.