Jo Jansen: 500 keer aan de start op zondagochtend

Onder het genot van droog en zonnig weer én met zéér veel belangstellenden en mede lopers is Jo Jansen vanmorgen gehuldigd. Jo is verrast met een toespraak van de voorzitter en hem is een fraaie oorkonde uitgereikt. Bets, zijn vrouw, is verblijd met een bloemetje.

De zichtbaar trotse jubilaris begon aan zijn 500ste trimloop door een erehaag gevormd door de plm. 150 aanwezigen.
Weer een zeer geslaagd GVAC evenement met dank aan alle aanwezigen, organisatoren en helpers.

Hier vind je alle foto’s die Peter Kramer gemaakt heeft van deze mooie ochtend.

500 Ste Trimloop Jo Jansen 24-8-2014 35