Nadat enige tijd geleden de jeugd de trainingen heeft hervat, kunnen we nu ook de recreanten atleten van GVAC weer activiteiten aanbieden. 
Er is bekeken in hoeverre we op een veilige manier kunnen starten. Veilig voor deelnemers, maar zeker ook voor de vrijwilligers die de activiteiten willen begeleiden. De komende tijd gaan we kijken hoe deze herstart zich ontwikkelt.


Voor alle activiteiten geldt:

 • de sportkantine en de kleedkamers blijven gesloten;
 • kom niet naar GVAC zonder dat de begeleiding weet dat je komt;
 • kom alleen naar GVAC om te trainen; 
 • publiek in welke vorm dan ook is niet toegestaan;
 • iedereen volgt de richtlijnen van RIVM mbt hygiëne maatregelen. 

We hebben besloten dat we op dinsdagen de duurlooptrainingen niet hervatten. Het is met de huidige maatregelen eenvoudig weg te ingewikkeld om met voldoende begeleiders de grote groep verantwoord te kunnen laten lopen. 

Voor de donderdag trainingen is wel een oplossing bedacht. Hierover krijgen de deelnemers in de verschillende trainingsgroepen van de betreffende trainer een e-mail. Het verzoek aan een ieder is om snel op deze e-mail te reageren zodat de trainersstaf weet wie er deel gaan nemen.
Heb je nog niet eerder op donderdag meegelopen, neem dan eerst contact op met Lau Liefting (hoofdcoordinator@gvac.nl) om af te stemmen wat er mogelijk is en in welke groep je eventueel kan aansluiten.
Ook de ochtendlopen gaan weer beginnen. Deze  groep lopers start met de hun bekende groep lopers. Mocht je ook een keer willen meelopen met een ochtendloop neem dan contact op met Noud Gepkens.
Uiteraard zullen we blijven nadenken of op termijn nog meer activiteiten gestart kunnen worden.
Neem allemaal je verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Samen zijn we GVAC !

Beste GVAC leden,

De versoepeling van de Corona-maatregelingen is goed nieuws voor alle atleten. Wij vinden het belangrijk om de opstart veilig te doen. Daarom gaan wij dit gefaseerd doen.

Inmiddels zijn de  junioren A t/m D en de pupillen weer begonnen. Voor de overige disciplines zijn we druk in gesprek met de trainers om de trainingen op een veilige en verantwoorde manier te hervatten.

Wandelaars
Vanaf 18 mei Nordic Walkers en Sportief wandelen. Over de wandelgroepen op dinsdag en donderdag wordt nog overlegd.

Recreanten (inclusief ochtendlopers en SAP-ers)
Er wordt overlegd met de trainers hoe we deze groepen veilig kunnen laten starten. Informatie over de invulling hiervan volgt nog.

Baanatleten starten deze week. Exacte datum en tijdstip volgt via de trainers.

Communicatie over tijden en richtlijnen volgt zo snel mogelijk, maar loopt in principe via de trainers en de reguliere communicatiemiddelen.

Wij zijn blij dat we weer kunnen gaan sporten maar doe dit wel veilig: volg de richtlijnen, let op jezelf en let op elkaar. Als je training nog niet start kom dan niet naar de baan!

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers

Beste GVAC leden,

Coronacrisis

Onze wereld is de afgelopen tijd volledig veranderd door het coronavirus. We zetten in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, alles op alles om het virus zo snel mogelijk de kop in te drukken dan wel de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te beperken. Onze regering heeft daartoe, op advies van het RIVM, de nodige maatregelen getroffen die deels ook gevolgen hebben voor onze sportbeoefening en voor onze vereniging. Als bestuur hebben wij deze maatregelen opgevolgd en hebben wij u hiervan middels de website en andere kanalen op de hoogte gesteld.

Bestuur

Het bestuur probeert in deze tijd, waarin we fysieke contacten zoveel mogelijk willen vermijden, toch tot besluitvorming te komen. Via deze website en de andere gebruikelijke kanalen zullen wij u daarvan zoveel mogelijk op de hoogte houden. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen hebben wij helaas de algemene ledenvergadering tot nader order moeten uitstellen. Mogelijk zal het noodzakelijk zijn deze vergadering zelfs te moeten uitstellen tot na de statutaire termijn van zes maanden. Wij hopen dat u, gegeven de bizarre situatie waarin we nu verkeren, hier begrip voor op zult kunnen brengen.

Financiële gevolgen

Wat de financiële gevolgen van de crisis voor onze vereniging zullen zijn is nog volstrekt onduidelijk. Een en ander zal vooral afhangen van de duur van de crisis.

Omdat wij gelukkig een financieel gezonde vereniging zijn, is er vooralsnog geen reden om aan het voortbestaan van GVAC te twijfelen. Bovendien is een belangrijk deel van onze kosten variabel en hebben wij geen personeel in dienst.

Wij hebben echter ook vaste lasten en onderhoudskosten die gewoon doorlopen. En natuurlijk willen we, zodra we weer samen mogen komen, weer direct gebruik maken van de trainingen en faciliteiten. We hopen dan ook dat we met zijn allen GVAC financieel gezond kunnen houden en zodoende ook door kunnen gaan met gepland onderhoud en andere ambities. Op die manier kunnen we zo snel als mogelijk weer onze geliefde sport bij GVAC oppakken.

Contributie

Binnen het bestuur heeft een discussie plaats gevonden over wat de gevolgen van de sluiting van de accommodatie en het opschorten van alle activiteiten zijn voor de inning van de contributie. Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op dit moment nog teveel financiële onzekerheden zijn om af te wijken van de reguliere, met de leden afgesproken, wijze van contributie-inning. Hiermee volgen wij ook het advies van de Atletiekunie om nog geen beslissingen te nemen over contributie, en pas achteraf te bekijken, bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang, óf en op welke wijze een voorstel tot financiële compensatie op zijn plaats is. Dit onderwerp zal zeker bij de volgende algemene ledenvergadering aan de orde komen.

Mochten er leden zijn die door de crisis moeite hebben om de contributie te voldoen dan vragen wij hun om contact op te nemen met het bestuur om daar een passende oplossing voor te zoeken. .  

Voor nu

Uiteraard hopen wij dat deze tijd van sociale onthouding zo snel mogelijk achter ons zal liggen en dat we dan weer kunnen genieten van onze sport en van elkaar.

En ik hoop dat we dan ook weer gewoon een beroep kunnen doen op al onze vrijwilligers zonder wie we als vereniging nergens zijn.

Tot die tijd: pas goed op elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers

Tijdens het NK Indoor in Apeldoorn heeft GVAC atlete Eveline Saalberg het brons veroverd op de 400 meter. Nadat zij zich met een nieuw persoonlijk record had geplaatst voor de finale, wist ze op zondag een fantastische nieuwe tijd te lopen van 53.65 en daarmee het brons te winnen!

Foto gemaakt door Peter Kramer

Dit weekend heeft Daan Roosenschoon deelgenomen aan het NK meerkamp indoor voor junioren in Apeldoorn. Na een spannende wedstrijd, met diverse persoonlijke records, wist hij uiteindelijk een knappe zilveren medaille te winnen.

Ons huidige bestuurslid accommodatie, Wouter Veldman, is dit jaar aftredend volgens schema en heeft aangegeven de komende periode niet meer in de gelegenheid te zijn deze functie met werk en privé te kunnen combineren. Hij zal daarom niet meer herkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar iemand die vol enthousiasme er mede voor wil zorgen dat de  accommodatie van GVAC de ideale basis is voor onze vereniging.

Als bestuurslid accommodatie sta je midden in de vereniging en moet je denken aan de volgende taken:

 • neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging;
 • denkt actief mee over bepaling en uitvoering van het beleid van de vereniging;
 • voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de vereniging uit;
 • als onderdeel van het bestuur leg je verantwoording af over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging;
 • is contactpersoon voor de gemeente inzake accommodatie en baan;
 • vormt de link tussen het bestuur en de commissies/contactpersonen
  kantinebeheer, atletiekbaanbeheer, materiaal- en baanploeg, barbezettingscommissie en schoonmaakploeg;
 • beheert het sleutelplan en verzorgt uitgifte en inname van gebouw toegangssleutels en bijbehorende alarmcodes;
 • beheert de GVAC-accommodatie-agenda op de website en verzorgt de reserveringen;
 • coördineert het baan- en kantinegebruik (door derden).

Wij zijn op zoek naar iemand die zich herkent in de volgende kernkwaliteiten:

 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • kan feedback geven;
 • affiniteit met besturen;
 • stressbestendig;
 • goed kunnen omgaan met vrijwilligers;
 • gemotiveerd en weet andere te motiveren;
 • knelpunten kunnen inventariseren en analyseren; 
 • beleidsmatig kunnen denken;
 • coördineren en delegeren.

Gemiddeld kost deze functie 4 uur per week.

Voel jij je geroepen om GVAC vrijwillig te helpen en heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Ger Raijmakers (voorzitter) via voorzitter@gvac.nl.

Mocht je iemand kennen die geen lid is van GVAC, maar wel geïnteresseerd, laat hem/haar dan ook contact opnemen. Uiteraard wordt er gezorgd voor een goede overdracht van taken.

Onze penningmeester, Angelique Leunissen, heeft aangekondigd af te treden, dit in verband met een nieuwe baan waardoor er voor haar te weinig tijd beschikbaar blijft om zich voor de volle 100 % voor GVAC in te kunnen zetten.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar iemand die het leuk vindt om met cijfers bezig te zijn.

Als penningmeester heb je een aantal taken, die steeds terugkeren:

 1. De kasboeken boeken
 2. De bankboeken boeken
 3. Het kasgeld storten
 4. Kasgeld verstrekken voor kassa kantine en evenementen
 5. Inkomende facturen en declaraties boeken en natuurlijk betalen
 6. Factureren sponsoren en opvolging van de betalingen
 7. Per kwartaal de vergoedingen betalen
 8. De contributie per kwartaal innen via automatische incasso
 9. Mutaties binnen de leden doorgeven aan de ledenadministratie.
 10. Bijwonen van de bestuursvergadering
 11. Opstellen van balans, jaarrekening en begroting ten behoeve van de ledenvergadering

Het is belangrijk dat je nauwkeurig bent en bij voorkeur ook een financiële achtergrond hebt.

Gemiddeld kost deze functie 4 uur per week; soms zijn er piekmomenten.

Voel jij je geroepen om GVAC vrijwillig te helpen en heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Ger Raijmakers (voorzitter) via voorzitter@gvac.nl.

Mocht je iemand kennen die geen lid is van GVAC, maar wel geïnteresseerd, laat hem/haar dan ook contact opnemen.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een goede overdracht van taken.

Plaats: Kantine 20:45 uur

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Aandacht voor de overledenen
 • Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 11-4-2019
 • Bespreking jaarverslagen 2019
 • Huldiging kampioenen, aftredende commissieleden en jubilarissen

Pauze

 • Verslag bestuur
 • Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie
 • Behandeling begroting en vaststelling van de contributie
 • Benoeming kascommissie
 • Introductie kandidaten en verkiezing bestuursleden

Tussentijds aftredend:
Angelique Leunissen (penningmeester)

Aftredend volgens rooster:
Wouter Veldman (accommodatiebeheer, facilitaire zaken) niet herkiesbaar
Ger Raijmakers (voorzitter) herkiesbaar

Kandidaat penningmeester:

Kandidaat accommodatiebeheer, facilitaire zaken:

 • Traject visie: toelichting vanuit de werkgroep
 • Rondvraag
 • Sluiting

Gisteravond werd er voor de 3e keer gestreden om de titel “Slimste team van GVAC”. Vanaf 19:00u streden diverse teams van wandelaars, baanatleten en recreanten in 6 rondes om de winst. Bij de tussenstand na 5 rondes gingen 3 teams gelijk op. Na een beslissende 6e ronde bleken 2 teams precies evenveel punten gescoord te hebben.

De winnaars van de 3e editie van de GVAC Pubquiz zijn:

 • Team Q&A, onder leiding van Ger Raijmakers
 • Team Bananenpellers, onder leiding van Fleur Koeling

De organisatie bedankt iedereen voor deelname aan deze gezellig avond en we zien iedereen graag terug in 2021!

Ger en Fleur ontvangen samen de wisselbeker en de taart voor het winnen van de 3e editie van de GVAC Pubquiz.

Vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden en het gevaar voor de lopers in de bossen heeft de organisatie helaas moeten besluiten om de trimloop van zondag 9 februari niet door te laten gaan.