Voorinschrijving Witvencross alleen vandaag nog mogelijk!

Vanavond sluit de voorinschrijving voor de Witvencross. Voorinschrijven kan vandaag nog via deze link op inschrijven.nl. Alle informatie voor zondag vindt je op deze pagina.

Na inschrijven kan zondag in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel.

Inschijven voor de wandeltochten kan zondag in het Partycetrum van het Witven. Starten is mogelijk tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Meer informatie over het wandelevent kun je hier vinden

Overzicht reanimatie lessen 2018

Maar liefst 40 GVAC’ers hebben de reanimatielessen in 2018 met goed gevolg doorlopen. Een applausje is hier dus wel op zijn plaats…

Er wordt mij vaak gevraagd, hoe vaak moeten (of mogen) wij dit doen? Het antwoord is simpel. Het is op vrijwillige basis, dus maak je eigen keuze. Het certificaat dat je na afloop ontvangt is 2 jaar geldig maar zeg nu zelf, is een les per jaar van ongeveer 2 uur voldoende voor jou?

GVAC biedt al haar leden de mogelijkheid aan om jaarlijks deze les te volgen. Maak er dus gebruik van zou ik zo zeggen, het is nog eens gratis ook! Na afloop ontvang je een officieel certificaat. Je kunt ook een certificaat bij de kruisvereniging opvragen tegen geringe kosten.

Met het stuk persoonlijke veiligheid bij ongevallen zijn we met gemiddeld 15 tot 16 gediplomeerde EHBO’ers en 40 gecertificeerde reanimatie leden fantastisch bezig. Hier mogen we echt trots op zijn want er zijn maar weinig verenigingen die hieraan kunnen tippen! Deze veiligheid “stralen” we ook uit, binnen Veldhoven is dit al redelijk bekend.

Voor de nieuwe leden onder ons, de reanimatielessen worden jaarlijks aangeboden en zijn dus gratis. Het staat in het teken van persoonlijke veiligheid op- en buiten de baan. De les duurt ongeveer twee uur. Je kunt zelf kiezen wanneer, maar wees er snel bij want vol is vol!

Gemiddeld genomen zijn er 5 dagdelen, een ochtend en middag op de woensdag en 3 maandagavonden. De woensdag wordt vaak bezocht door de wandelsporters en de maandagavonden door leden die overdag niet kunnen. De lessen zijn heel toegankelijk en dus door iedereen te volgen. Bij meerdere aanmeldingen kan er een extra les worden ingevoegd.

Met sportieve groet, Frank Bartelink

Witvencross: Nog 1 week tot de voorinschrijving sluit

11 november opent GVAC het Kempisch cross seizoen met de Witvencross.  Voorinschrijven kan nog  tot en met 7 november via deze link op inschrijven.nl .

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

Nog 2 weken tot de Witvencross, schrijf je snel in!

Nog ruim twee weken totdat de Kempische Cross Competitie weer van start gaat bij ons in Veldhoven. Heb je nog niet ingeschreven? Voorinschrijven kan nog tot en met 7 november via https://inschrijven.nl/formulier?id=2018111114322&tl=nl

Als lid van GVAC loop je gratis mee als je jezelf inschrijft via de voorinschrijving. Mocht je willen nainschrijven dan betaal je het reguliere tarief.

Nainschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

 

Doe mee met de GVAC Pub Quiz!

Na een succesvolle eerste editie is er op 26 januari een tweede editie van de GVAC Pub Quiz. Verzamel je sportmaatjes: wedstrijdatleten, recreanten, wandelaars, iedereen kan meedoen! Er zijn diverse categorieën vragen, dus hoe gevarieerder je team, hoe meer kans om te winnen!

Je kan je team van 4 a 5 personen inschrijven door een e-mail te sturen naar koeling.inschrijven@gmail.com o.v.v. je teamnaam.
De kosten zijn 5 euro per persoon, waarvoor je iets lekkers krijgt. De opbrengst van de Pub Quiz zal gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen.

11 november Witvencross: Nog 3 weken tot de voorinschrijving sluit!

Nog ongeveer 3,5 week tot de start van de Witvencross  in Veldhoven.

Heb je nog niet ingeschreven? Voorinschrijven kan nog tot en met 7 november via deze link

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

ALV 2018: voordracht bestuursleden

Aan de leden* van GVAC,

Zoals jullie weten is de penningmeester van onze vereniging in april 2018 volgens roulatieschema afgetreden. Inmiddels kunnen wij u met plezier meedelen dat zich voor de functie van penningmeester een nieuwe kandidaat heeft gemeld.
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor de functie van penningmeester voor:

  • Mevrouw Angelique Leunissen-Kruishaar

Verder kunnen we u meedelen dat zich zeer recent voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring ook een kandidaat heeft gemeld. Het bestuur draagt derhalve voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring voor:

  • Mevrouw Joyce Waterreus

De benoeming van deze kandidaten zal conform de statuten door de ALV geschieden. Een extra ALV wordt om deze reden op 25 oktober 2018 ingepland. Onderstaand de agenda:

Donderdag: 25-10-2018
Aanvang: 21:00 uur
Plaats: kantine van GVAC

  1. Opening
  2. Voordracht penningmeester en voordracht bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring
  3. Stemmen
  4. Sluiting

Namens het bestuur,
Ger Raijmakers, voorzitter

* Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
2. a. leder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk
vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.

Maatschappelijk verantwoordelijkheid

Beste leden,

het bestuur van GVAC wil zoveel als mogelijk haar maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Op grond daarvan zijn in het nabije verleden al diverse stappen gezet zoals onder meer op het gebied van sociale veiligheid, privacy, verantwoord alcoholgebruik alsmede de samenwerking met diverse maatschappelijke en publieke organisaties in onze omgeving.

Een ander aspect van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is onze zorg voor de duurzaamheid van onze omgeving. Wij denken daarbij aan zaken als een verantwoord gebruik van natuurlijke energiebronnen en het beperken van en omgaan met afval. Wij willen als vereniging onze bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving en zouden daar zo mogelijk zelfs graag een voortrekkersrol in vervullen. Om een en ander handen en voeten te geven zijn wij op zoek naar een aantal leden die gezamenlijk een voorstel kunnen ontwikkelen voor een visie en een plan van aanpak. Daarbij gaat het in deze fase (nog) niet om het nemen van specifieke maatregelen.  Wij denken aan het vormen van een tijdelijke commissie die in een beperkt aantal bijeenkomsten een voorstel aan het bestuur kan formuleren. Graag komen wij in contact met leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en  bereid zijn hier enige tijd in te investeren.

Zij kunnen zich melden bij een van de leden van het bestuur.

Clubkampioenschappen sluiten baanseizoen af

Vandaag werd onder een heerlijk zonnetje gestreden om de titel ‘Clubkampioen 2018′.  Met de clubkampioenschappen wordt traditioneel het baanseizoen afgesloten. Daarnaast konden wandelaars deelnemen aan de grote GVAC wandeltocht en recreanten aan de trimloop.

Er werden prachtige prestaties geleverd en de resultaten zaten vaak dicht bij elkaar. Zo wisten bij de meisjes pupillen A, zelfs 2 pupillen het brons te behalen met exact hetzelfde aantal punten.

Gedurende de dag zijn er weer mooie foto’s gemaakt door Peter Kramer. Deze kan je hier bekijken.

De volledige uitslag kun je hier vinden op atletiek.nu

Clubkampioenen junioren/senioren/masters

Inschrijving Witvencross 11 november 2018 geopend

De inschrijving voor de 6e Witvencross en Wandel Event op 11 november 2018 is geopend.

Je kunt voorinschrijven tot en met 7 november via deze link

Voorafgaand aan de cross voor wedstrijdatleten is er een recreantencross. Hier kan iedereen aan deelnemen. Een wedstrijdlicentie is niet vereist.

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Let op, de inschrijfgelden zijn bij voorinschrijving lager dan bij nainschrijving.

Inschrijving voor het wandelevent kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Men kan starten van 08.00 uur tot 12.00 uur. Het inschrijfbureau sluit uiterlijk om 17.00 uur.

Voor meer informatie over de cross en het wandelevent klik hier