Witvencross: Nog 1 week tot de voorinschrijving sluit

11 november opent GVAC het Kempisch cross seizoen met de Witvencross.  Voorinschrijven kan nog  tot en met 7 november via deze link op inschrijven.nl .

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

Nog 2 weken tot de Witvencross, schrijf je snel in!

Nog ruim twee weken totdat de Kempische Cross Competitie weer van start gaat bij ons in Veldhoven. Heb je nog niet ingeschreven? Voorinschrijven kan nog tot en met 7 november via https://inschrijven.nl/formulier?id=2018111114322&tl=nl

Als lid van GVAC loop je gratis mee als je jezelf inschrijft via de voorinschrijving. Mocht je willen nainschrijven dan betaal je het reguliere tarief.

Nainschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

 

Doe mee met de GVAC Pub Quiz!

Na een succesvolle eerste editie is er op 26 januari een tweede editie van de GVAC Pub Quiz. Verzamel je sportmaatjes: wedstrijdatleten, recreanten, wandelaars, iedereen kan meedoen! Er zijn diverse categorieën vragen, dus hoe gevarieerder je team, hoe meer kans om te winnen!

Je kan je team van 4 a 5 personen inschrijven door een e-mail te sturen naar koeling.inschrijven@gmail.com o.v.v. je teamnaam.
De kosten zijn 5 euro per persoon, waarvoor je iets lekkers krijgt. De opbrengst van de Pub Quiz zal gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen.

11 november Witvencross: Nog 3 weken tot de voorinschrijving sluit!

Nog ongeveer 3,5 week tot de start van de Witvencross  in Veldhoven.

Heb je nog niet ingeschreven? Voorinschrijven kan nog tot en met 7 november via deze link

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Voor het wandelevent kan op de dag zelf worden ingeschreven.

ALV 2018: voordracht bestuursleden

Aan de leden* van GVAC,

Zoals jullie weten is de penningmeester van onze vereniging in april 2018 volgens roulatieschema afgetreden. Inmiddels kunnen wij u met plezier meedelen dat zich voor de functie van penningmeester een nieuwe kandidaat heeft gemeld.
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor de functie van penningmeester voor:

  • Mevrouw Angelique Leunissen-Kruishaar

Verder kunnen we u meedelen dat zich zeer recent voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring ook een kandidaat heeft gemeld. Het bestuur draagt derhalve voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring voor:

  • Mevrouw Joyce Waterreus

De benoeming van deze kandidaten zal conform de statuten door de ALV geschieden. Een extra ALV wordt om deze reden op 25 oktober 2018 ingepland. Onderstaand de agenda:

Donderdag: 25-10-2018
Aanvang: 21:00 uur
Plaats: kantine van GVAC

  1. Opening
  2. Voordracht penningmeester en voordracht bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring
  3. Stemmen
  4. Sluiting

Namens het bestuur,
Ger Raijmakers, voorzitter

* Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
2. a. leder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk
vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.

Maatschappelijk verantwoordelijkheid

Beste leden,

het bestuur van GVAC wil zoveel als mogelijk haar maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Op grond daarvan zijn in het nabije verleden al diverse stappen gezet zoals onder meer op het gebied van sociale veiligheid, privacy, verantwoord alcoholgebruik alsmede de samenwerking met diverse maatschappelijke en publieke organisaties in onze omgeving.

Een ander aspect van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is onze zorg voor de duurzaamheid van onze omgeving. Wij denken daarbij aan zaken als een verantwoord gebruik van natuurlijke energiebronnen en het beperken van en omgaan met afval. Wij willen als vereniging onze bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving en zouden daar zo mogelijk zelfs graag een voortrekkersrol in vervullen. Om een en ander handen en voeten te geven zijn wij op zoek naar een aantal leden die gezamenlijk een voorstel kunnen ontwikkelen voor een visie en een plan van aanpak. Daarbij gaat het in deze fase (nog) niet om het nemen van specifieke maatregelen.  Wij denken aan het vormen van een tijdelijke commissie die in een beperkt aantal bijeenkomsten een voorstel aan het bestuur kan formuleren. Graag komen wij in contact met leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en  bereid zijn hier enige tijd in te investeren.

Zij kunnen zich melden bij een van de leden van het bestuur.

Clubkampioenschappen sluiten baanseizoen af

Vandaag werd onder een heerlijk zonnetje gestreden om de titel ‘Clubkampioen 2018′.  Met de clubkampioenschappen wordt traditioneel het baanseizoen afgesloten. Daarnaast konden wandelaars deelnemen aan de grote GVAC wandeltocht en recreanten aan de trimloop.

Er werden prachtige prestaties geleverd en de resultaten zaten vaak dicht bij elkaar. Zo wisten bij de meisjes pupillen A, zelfs 2 pupillen het brons te behalen met exact hetzelfde aantal punten.

Gedurende de dag zijn er weer mooie foto’s gemaakt door Peter Kramer. Deze kan je hier bekijken.

De volledige uitslag kun je hier vinden op atletiek.nu

Clubkampioenen junioren/senioren/masters

Inschrijving Witvencross 11 november 2018 geopend

De inschrijving voor de 6e Witvencross en Wandel Event op 11 november 2018 is geopend.

Je kunt voorinschrijven tot en met 7 november via deze link

Voorafgaand aan de cross voor wedstrijdatleten is er een recreantencross. Hier kan iedereen aan deelnemen. Een wedstrijdlicentie is niet vereist.

Na inschrijven kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Dit kan tot uiterlijk een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Let op, de inschrijfgelden zijn bij voorinschrijving lager dan bij nainschrijving.

Inschrijving voor het wandelevent kan op zondag 11 november in het Partycentrum van het Witven. Men kan starten van 08.00 uur tot 12.00 uur. Het inschrijfbureau sluit uiterlijk om 17.00 uur.

Voor meer informatie over de cross en het wandelevent klik hier

Daan Roosenschoon zilver in Nationale C/D meerkamp

In een kletsnat Zoetermeer werd het afgelopen weekend de Klaverblad Nationale C/D Meerkamp gehouden. Het NK meerkamp voor C/D junioren.

Daan veroverde daar op een fantastische manier de tweede plaats. De 100m in 11,84 (pr), verspringen 6,23m (pr), 15,92m bij kogel (pr), hoogspringen 1,70m, 100m horden 14,59, discus 39,26, speerwerpen 48,68m en 2:48,45 op de afsluitende 1000m resulteerden in een nieuw persoonlijk puntentotaal van 6186 punten.

Een geweldige prestatie in zeer moeilijke weersomstandigheden, waar Daan en trainer Mark Jacobs ontzettend trots op zijn.

 

Definitief chronoloog Clubkampioenschappen

A.s. zondag zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen op de baan.

Het definitieve chronoloog voor de clubkampioenschappen is bekend. Deze vind je hier

Inschrijven kan nog t/m donderdag 27 september via atletiek.nu