Lopend Vredesvuur

“Het bevrijdingsvuur is niet alleen een fysiek vuur, maar ook een symbool van hoop, herdenking en verbondenheid. Het herinnert ons eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we deze moeten koesteren en doorgeven aan toekomstige generaties.”

Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats op zondag 5 mei 2024 om 12.30 uur op het terrein van atletiekvereniging GVAC op de Kempencampus.

Het bevrijdingsvuur symboliseert de overgang van herdenken van de oorlog naar het vieren van de vrijheid. Precies om 00:00 uur in de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen het vuur ontstoken en verdeeld onder delegaties van lopers uit diverse steden en dorpen van Nederland. Zij verspreiden het vuur via een fakkelestafette door heel Nederland. Voor de eerste keer gebeurt dit ook in onze stad. Een achttal lopers van GVAC gaan het vuur ophalen en naar Veldhoven brengen.

De fakkel zal op de baan van GVAC nog een laatste ronde maken en daarvoor nodigen we met name de jeugd van GVAC uit om deze laatste ronde mee te lopen.

Deze ceremonie is een eerbetoon aan de bevrijding van Nederland en herinnert ons eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het bevrijdingsvuur staat symbool voor hoop, moed en saamhorigheid. Namens het college van B&W van Veldhoven nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij de ceremonie van het ontsteken van het bevrijdingsvuur door de burgemeester van Veldhoven, dhr. Delhez.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag. Samen staan we stil bij het verleden en vieren we de vrijheid die we koesteren.

Met vriendelijke groet,

Namens het team ’t Lopend Vredesvuur
Harry Welp

Veldhoven Nieuws bericht