Geschiedenis

Laten we beginnen bij het begin. En wel in 1961. Het jaar waarin de KNAU haar 60-jarig bestaan viert. Op 23 november van dat jaar treffen een aantal atletiekminnende Veldhovense mannen elkaar in restaurant “Het Witven” te Veldhoven. Bij deze oprichtingsvergadering waren aanwezig de heren: Baakman, Bal , van den Berg, Kusters, Langereis, van der Linden, van de Wittenboer, Marijnissen, Prins en van de Woude. De avond wordt om 21.00 uur geopend en verder in goede banen geleid door Fred Prins. Hij geeft een samenvatting van de voorbesprekingen met enkelen van de aanwezigen over het onderwerp: “oprichting van een atletiek vereniging in Veldhoven”. Grootste discussiepunt van de avond is de naam van de nieuwe vereniging in Veldhoven.

Geschiedenis handtekening

Er wordt gekozen voor “GVAC” (“GROOT VELDHOVENSE ATLETIEK CLUB“) en het andere voorstel EVAC (Eerste Veldhovense Atletiek Club) valt daarmee af. Om 10 uur ‘s-avonds is de oprichting al een feit ; is er een bestuur benoemd en het clubtenue vastgelegd. Natuurlijk werd e.e.a. bevestigd met een handtekening van de kersverse voorzitter !

Veldhoven is een sportvereniging rijker geworden!

Clubtenue: Blauwe broek + Wit shirt met verticale blauwe bies.

Geschiedenis logo
Geschiedenis clubgebouw

De contributie wordt bepaald op Fl. 1.75 (!) per maand, en de eerste bestuursdaad is het lospeuteren van een trainingsveld bij de Gemeente Veldhoven voor de ca. 20 aangemelde leden.Voorzitter: Fred Prins
Secretaris: Jo van der Linden
Penningmeester: Giel Marijnissen
Technisch Adviseur: Joop Bal
Commissaris: Joop Kessel

“Als een vereniging, zoals een woordspreuk in verenigingskringen de ronde doet, na vijf jaar nog op poten staat en niet voor de ondervonden moeilijkheden opzij is gaan staan, dan houdt de toekomst voor die vereniging een grote belofte in!”.

Aldus de openingswoorden in het boekje dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum in 1966. Voorspellende woorden die nu, velen jaren later, een groot waarheids gehalte blijken te hebben gehad. Nu kunnen we achteraf(!) ook beter de problemen, het werken onder soms zeer primitieve omstandigheden en het leiden van een atletiekvereniging in de groei naar volwassenheid op de juiste waarde inschatten.

Daarom verdienen de onvolprezen doordouwers van het eerste uur en de eerste moeilijke jaren onze erkentelijkheid en dank. Het moet hen een deugd doen om te zien hoe onze atletiekvereniging er nu voor staat. Wat een hemelsbreed verschil met 40 jaar geleden! Niet alleen de opvallende vooruitgang wat accommodatie betreft, maar ook de benodigde verenigings structuur en organisatie om een atletiekclub anno 2001 verantwoord te leiden naar het 50-jarig jubileum.

Atletiekvereniging (Krantenbericht 23-11-1961)
2 Jaren is getracht om een atletiekvereniging op te richten. Vrijdagavond werd op ’t Witven de knoop doorgehakt. Staande de vergadering gaven zich 20 leden op. Als naam is gekozen G.V.A.C. : “Groot Veldhovense Atletiek Club”. Als voorzitter werd gekozen, de heer A. Prins, Teullandstraat 6, als secretaris de heer J.v.d.Linden, de Jaegerstaat 12 en als technisch adviseur de heer J. Bal † , oud P.S.V.’er . Op bovengenoemde adressen kunnen zich nieuwe leden vanaf 16 jaar opgeven.

Het ligt in de bedoeling per 1 januari a.s. lid te worden van de KNAU en reeds in het begin van volgend jaar een cross te organiseren tussen leerlingen van de L.T.S. en de U.L.O school.

Achtergrond

In 1960 werd in Nederland de vrije zaterdag ingevoerd. De werkweek werd ingekort van 45 naar 40 uur per week, oftewel van 6 naar 5 werkdagen. Naast een vrije zaterdag kregen Nederlanders ook meer vakantiedagen. Iedereen kreeg dus meer vrije tijd in de jaren ’60. Door de toegenomen welvaart hadden heel veel Nederlanders bovendien meer geld te besteden. Er ontstonden allerlei nieuwe vormen van ontspanning. Pretparken zoals de Efteling, Madurodam en de Beekse Bergen openden in deze periode voor het eerst hun deuren. Winkelen voor de lol werd ook een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding.
In het prille begin werd er getraind op ” het Jongelingsveld” in de toen nog heersende clubkleding blauw wit.
De verbetering werd ingezet met de verhuizing naar “de Korze” waar we op een bijveld van de voetbalvereniging “Rood Wit” konden trainen. Hier verrees het eerste clubhonk.

GVAC Logo 200x200

De clubkleuren werden gewijzigd in Groen Geel, met het door Jan van Empel ontworpen GVAC logo.

In 1982 kreeg GVAC als een van de eerste clubs in de regio een 6 baans kunststofbaan.
Begin jaren tachtig ging het erg goed met de zich sterk ontwikkelende atletiekclub.
Sinds de start van het baanseizoen van 2007 loopt GVAC op de gloednieuwe Mundorubberkunststof baan op de Kempencampus omdat op de “Korze” huizen gaan verrijzen.
De weg is ingezet naar de “Kempencampus”, de samenwerking van een school met 2500 leerlingen en diverse andere sportclubs.
Momenteel heeft GVAC 700 leden. Met alle commissies bezet een voltallig bestuur en vele actieve leden hebben we momenteel niets te klagen.

Geschiedenis baan

GVAC heeft veel in huis van G- atletiek, waar we erg trots op zijn, tot wandelaars en van Wedstrijdatleten tot recreanten.
De jeugd krijgt bij GVAC ook veel aandacht en dat is aan het grote aantal jeugdleden dan ook wel te zien.
Bij het organiseren van wedstrijden heeft GVAC een erg goede naam in de regio en de baanwedstrijden zijn dan ook zeer goed bezocht.
Hiernaast wordt er nog de Veldhoven 10 Miles en de Witven-cross georganiseerd. Naast deze aandacht voor alle geledingen van de atletieksport is GVAC vooral een gezellige vereniging waar eenieder aan zijn trekken kan komen.