Overige informatie

De website van GVAC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van GVAC en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. GVAC streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op deze site. GVAC garandeert niet dat de inhoud van de internetsite juist of volledig is. Aansprakelijkheid van GVAC voor de verstrekte informatie of de gevolgen van het gebruik daarvan is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van deze website, om welke reden dan ook. GVAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de GVAC website.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Ideeën en opmerkingen kunt u versturen naar: bestuur@gvac.nl

Wijzigingen

GVAC behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyrights

Alle werken en informatie op de website van GVAC alsmede de website zelf zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Een gebruiker mag de werken en informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals (maar niet beperkt tot): verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan ZONDER TOESTEMMING van de originele maker.

Sportmedisch onderzoek

Hoewel het niet verplicht is, adviseren wij onze leden zich toch regelmatig te laten keuren bij bijvoorbeeld de huisarts of een sportkeuringsbureau.

Inschrijvingen

GVAC is aangesloten bij de Atletiekunie (KNAU) onder nummer 14322.
GVAC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40 23 5367.

Verzekering

Door de KNAU is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC t/m 84 jaar voor ongevallen die overkomen tijdens: A: wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc. B: het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.
Op basis van deze ongevallenverzekering kan uitkering plaatsvinden bij overlijden en blijvende invaliditeit, alsmede een tegemoetkoming voor geneeskundige kosten tot een bepaald maximum. Vanbreda Risk & Benefits heeft een helpdesk beschikbaar via knau@vanbredanl.com. Ook schademeldingen kunnen via dit adres plaatsvinden.
Geen rechten kunnen aan de informatie op de website worden ontleend, in alle gevallen is de polistekst leidend.

Vertrouwenspersonen

EHBO/AED coördinatie

Frank Bartelink
E-mailadres: ehbo@gvac.nl

Persoonlijke informatie en foto’s

We proberen zo goed mogelijk met persoonlijke informatie om te gaan. Mocht u toch informatie of foto’s op deze website zien, die u storen, laat het ons aub weten via info@gvac.nl.