(Halve) Marathon

Voorbereiding voorjaar 2023

Ter voorbereiding op de (halve) marathon de Kempenrun (19 maart), Rotterdam (16 april), en (halve) marathons rond deze datum, wordt er weer door de GVAC-recreanten getraind onder begeleiding van enthousiaste begeleiders.

De voorbereiding voor de marathon begint op zaterdag 14 januari 2023 en voor de halve marathon op zaterdag 31 december 2022.

Iedereen (GVAC-lid) kan met de voorbereiding van de (halve) marathon meedoen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Men moet gemakkelijk bij de halve marathon minimaal 12 kilometer en bij de hele marathon 21 kilometer aan een stuk kunnen lopen als we starten met de eerste voorbereidingsloop én blessurevrij zijn.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 9,3 km per uur gedurende alle afstanden (van 22 t/m 35 kilometer) bij de marathon.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 8,6 km per uur gedurende alle afstanden (van 12 t/m 20 kilometer) bij de halve marathon.

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt nader geïnformeerd over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, een passende snelheid e.d.

Wij als organisatoren en begeleiders stellen het op prijs dat zowel de ervaren als onervaren deelnemers de speciale voorlichtingsavond bezoeken. Op deze avond (gelijktijdig voor de halve- en voor de hele marathondeelnemers) zal belangrijke informatie en trainingsadvies worden gegeven. De informatieavond is op maandag 19 december om 19.30 uur in de kantine van GVAC.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren. De voorbereidingslopen worden altijd op zaterdagochtend gelopen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich uiterlijk zaterdag 7 januari (marathon) of 24 december (halve marathon) per email opgeven bij onderstaande contactpersonen.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief ongevallenverzekering).

Organisatie en contactpersoon aanmelding voor de (halve) marathon:

Marathon: Wim Dekker via email : marathonlopen@gvac.nl
Halve marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl