Halve Marathon

Voorbereiding Halve Marathon Najaar 2019

Ter voorbereiding op de Halve Marathon van Eindhoven en halve marathons rond deze datum, wordt er weer door de GVAC-recreanten getraind onder begeleiding van enthousiaste trainers.

De voorbereiding voor de ½ marathon begint op zaterdag 27 juli 2019 om 08.30 uur.

We starten zoals gewoonlijk met 12 kilometer en bouwen op tot 20 km volgens het step-load principe.
Ieder GVAC-lid kan met de voorbereiding van de ½ marathon meedoen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Men moet gemakkelijk minimaal 12 kilometer aan een stuk kunnen lopen als we starten met de 1e voorbereidingsloop én blessurevrij zijn.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 8,6 km per uur gedurende alle afstanden (van 12 t/m 20 kilometer).

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt nader geïnformeerd over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, een passende snelheid e.d.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren. De voorbereidingslopen worden altijd op zaterdagochtend gelopen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich uiterlijk zaterdag 20 juli 2019 08.55 uur per email opgeven bij onderstaande contactpersoon.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief ongevallenverzekering).

Organisatie en contactpersoon aanmelding voor de 1/2 marathon:

Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl