Halve Marathon

Voorbereiding Voorjaar 2022

Ter voorbereiding op de marathon van Rotterdam ( 10 april ) of Marathon Zeeuws – Vlaanderen
( 24 april ) en halve marathon van Hapert ( 20 maart ) of Venloop ( 27 maart ), en ( halve) marathons rond deze datum, wordt er weer door de GVAC-recreanten getraind onder begeleiding van enthousiaste trainers ( begeleiders ).

Gezien alle Corona maatregelen hopen wij dat ze door gaan, maar wij starten wel met de voorbereidingen. Wij houden ons dan aan de dan geldende Corona maatregelen.

De voorbereiding voor de ( halve ) marathon beginnen op zaterdag 8 januari 2022.

Ieder GVAC-lid kan met de voorbereiding van de( halve ) marathon meedoen mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Men moet gemakkelijk bij de halve marathon minimaal 12 kilometer en bij de hele marathon 21 kilometer aan een stuk kunnen lopen als we starten met de eerste voorbereidingsloop én blessurevrij zijn.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 9,3 km per uur gedurende alle afstanden (van 22 t/m 35 kilometer) bij de marathon.
  • Het tempo dat men moet kunnen lopen is minimaal 8,6 km per uur gedurende alle afstanden (van 12 t/m 20 kilometer) bij de halve marathon.

Een ieder die zich heeft aangemeld wordt nader geïnformeerd over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, een passende snelheid e.d.

Net als bij de trainingen van het najaar, is er geen voorlichtingsavond.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren. De voorbereidingslopen worden altijd op zaterdagochtend gelopen. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden, ook hier gelden de Corona maatregelen.

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich uiterlijk zaterdag 1 januari 2022 per email opgeven bij onderstaande contactpersonen.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief ongevallenverzekering).

Organisatie en contactpersoon aanmelding voor de ( halve ) marathon:

Marathon: Wim Dekker via email : marathonlopen@gvac.nl
Halve marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl