Altijd al een uitdagender parcours willen lopen? Lekker op je gemak een wedstrijdje doen? Gewoon op de dag zelf besluiten of je wilt gaan lopen of niet?
“Daarom zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid om meer mensen te bereiken door een uitdagender route uit te zetten. Dat hebben we nu gevonden met de Bos Cross route in het buitengebied van Veldhoven„.
Al jaren biedt GVAC op de 2e,4e en 5e zondag van de maand om 10.30 een Trimloop aan. Vanaf de 26e heb je ook de mogelijkheid om een wat ruiger parcours te lopen.

Het woord cross geeft al aan dat we van de verharde wegen en paden afgaan en onverhard terrein gaan opzoeken. Er zijn in het Veldhovense buitengebied 2 parcoursen uitgezet van respectievelijk 6,3 en 8,25 km.

De start op 26 juli van beide loopvormen is om 10.30 uur en zal gelijktijdig plaatsvinden. Vlak na de start splitsen de trimloop en de bos-cross loop.
Beide parcoursen zijn door middel van pijlen aangegeven.

GVAC hanteert de Coronamaatregelen opgesteld door het RIVM en de A.U., waarbij op de eerste plaats de 1 ½ meter zeer belangrijk is. Verder kan gebruik gemaakt worden van kleed- doucheruimtes, mits men ook hier de RIVM maatregelen volgt en men geen verkoudheids- verschijnselen heeft.

GVAC (Groot Veldhovense Atletiek Vereniging)
Kempen Campus
Knegselseweg 40
Veldhoven

Meer informatie:
http://www.gvac.nl/recreatief-hardlopen/trimloop

Barvrijwilligers gezocht
 
Een heerlijk drankje in de kantine na de fysieke inspanningen tijdens de training is bijna  als vanzelfsprekend. De vrijwilligers staan met een glimlach voor je klaar. 
 
Zou jij dit team van vrijwilligers willen versterken ?
 
Taken: het verzorgen van de bestellingen van de leden, netjes houden van bar, vaat wegwerken. 
 
Wanneer:
Dinsdag en/of donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur
 
Wat mag je van ons verwachten;
· Je krijgt een korte instructie ‘ verantwoord alcohol schenken’. Deze instructie bestaat uit een  1/2 uur online training voornamelijk informatieve filmpjes.
· 1 of indien gewenst meerdere avonden meedraaien met het barteam op een dinsdag, donderdag of vrijdag voor uitleg van de diverse werkzaamheden.
 
Wat krijg je er voor terug;
· Beloning: waardering van de leden van GVAC, 
· tijdens de bardienst gratis consumptie, 
· uitnodiging voor het vrijwilligersfeest,
· horeca ervaring (leuk voor op je C.V.).
 
Als je het leuk vindt om je steentje bij te dragen, meld je dan aan bij de bardienst coördinatoren,
Ruud van Ham en Marjolein Cornelis bardienst@gvac.nl

De recreanten gaan vanaf deze week de duurlooptraining op dinsdag weer oppakken, maar wel met een beperkte capaciteit en daarom is het nodig dat je je plek bij de training reserveert.

Kijk in je e-mail in de nieuwsbrief van zondag 14 juni voor instructies over het reserveren van je plek bij de trainingen.

In verband met het tussentijds aftreden van onze secretaris zijn we met spoed op zoek naar een opvolger. Vind jij het leuk om zitting te nemen in het bestuur en heb je affiniteit met secretariële werkzaamheden dan ben jij de duizendpoot waar we naar op zoek zijn!

De taken van secretaris zijn o.a.:

 • opstellen van de agenda voor de maandelijkse bestuursvergadering;
 • notuleren en uitwerken van de bestuursvergadering;
 • voorbereiden jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering (ALV);
 • beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden;
 • zorgen dat bestuursleden en derden op tijd beschikken over belangrijke informatie;
 • relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk digitaal archief;
 • bijhouden mailbox-> beantwoorden van de mail van leden, ouders van leden en vrijwilligers en/of doorsturen naar ander bestuurslid, de ledenadministratie, de trainingscoördinator, etc. ter afhandeling;
 • bijhouden van binnenkomende post;
 • aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor GVAC-ers die met jeugdigen werken;
 • verzorgen van de inschrijvingen en mutaties bij de Kamer van Koophandel.

Functie-eisen:

 • accuraat;
 • communicatief vaardig;
 • basiskennis Word;
 • in het bezit van een pc/laptop;
 • zelfstandig kunnen werken.

Voel jij je geroepen om GVAC vrijwillig te helpen en heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Ger Raijmakers (voorzitter) via voorzitter@gvac.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Karin Verheijden via info@gvac.nl

Het bestuur vertrouwt op jou!

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Dinsdag: 29-09-2020
Aanvang: 20:45 uur
Plaats: nog nader te bepalen

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

NB De locatie, agenda en eventuele andere informatie zullen zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.

Nadat enige tijd geleden de jeugd de trainingen heeft hervat, kunnen we nu ook de recreanten atleten van GVAC weer activiteiten aanbieden. 
Er is bekeken in hoeverre we op een veilige manier kunnen starten. Veilig voor deelnemers, maar zeker ook voor de vrijwilligers die de activiteiten willen begeleiden. De komende tijd gaan we kijken hoe deze herstart zich ontwikkelt.


Voor alle activiteiten geldt:

 • de sportkantine en de kleedkamers blijven gesloten;
 • kom niet naar GVAC zonder dat de begeleiding weet dat je komt;
 • kom alleen naar GVAC om te trainen; 
 • publiek in welke vorm dan ook is niet toegestaan;
 • iedereen volgt de richtlijnen van RIVM mbt hygiëne maatregelen. 

We hebben besloten dat we op dinsdagen de duurlooptrainingen niet hervatten. Het is met de huidige maatregelen eenvoudig weg te ingewikkeld om met voldoende begeleiders de grote groep verantwoord te kunnen laten lopen. 

Voor de donderdag trainingen is wel een oplossing bedacht. Hierover krijgen de deelnemers in de verschillende trainingsgroepen van de betreffende trainer een e-mail. Het verzoek aan een ieder is om snel op deze e-mail te reageren zodat de trainersstaf weet wie er deel gaan nemen.
Heb je nog niet eerder op donderdag meegelopen, neem dan eerst contact op met Lau Liefting (hoofdcoordinator@gvac.nl) om af te stemmen wat er mogelijk is en in welke groep je eventueel kan aansluiten.
Ook de ochtendlopen gaan weer beginnen. Deze  groep lopers start met de hun bekende groep lopers. Mocht je ook een keer willen meelopen met een ochtendloop neem dan contact op met Noud Gepkens.
Uiteraard zullen we blijven nadenken of op termijn nog meer activiteiten gestart kunnen worden.
Neem allemaal je verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Samen zijn we GVAC !

Beste GVAC leden,

De versoepeling van de Corona-maatregelingen is goed nieuws voor alle atleten. Wij vinden het belangrijk om de opstart veilig te doen. Daarom gaan wij dit gefaseerd doen.

Inmiddels zijn de  junioren A t/m D en de pupillen weer begonnen. Voor de overige disciplines zijn we druk in gesprek met de trainers om de trainingen op een veilige en verantwoorde manier te hervatten.

Wandelaars
Vanaf 18 mei Nordic Walkers en Sportief wandelen. Over de wandelgroepen op dinsdag en donderdag wordt nog overlegd.

Recreanten (inclusief ochtendlopers en SAP-ers)
Er wordt overlegd met de trainers hoe we deze groepen veilig kunnen laten starten. Informatie over de invulling hiervan volgt nog.

Baanatleten starten deze week. Exacte datum en tijdstip volgt via de trainers.

Communicatie over tijden en richtlijnen volgt zo snel mogelijk, maar loopt in principe via de trainers en de reguliere communicatiemiddelen.

Wij zijn blij dat we weer kunnen gaan sporten maar doe dit wel veilig: volg de richtlijnen, let op jezelf en let op elkaar. Als je training nog niet start kom dan niet naar de baan!

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers

Beste GVAC leden,

Coronacrisis

Onze wereld is de afgelopen tijd volledig veranderd door het coronavirus. We zetten in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, alles op alles om het virus zo snel mogelijk de kop in te drukken dan wel de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te beperken. Onze regering heeft daartoe, op advies van het RIVM, de nodige maatregelen getroffen die deels ook gevolgen hebben voor onze sportbeoefening en voor onze vereniging. Als bestuur hebben wij deze maatregelen opgevolgd en hebben wij u hiervan middels de website en andere kanalen op de hoogte gesteld.

Bestuur

Het bestuur probeert in deze tijd, waarin we fysieke contacten zoveel mogelijk willen vermijden, toch tot besluitvorming te komen. Via deze website en de andere gebruikelijke kanalen zullen wij u daarvan zoveel mogelijk op de hoogte houden. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen hebben wij helaas de algemene ledenvergadering tot nader order moeten uitstellen. Mogelijk zal het noodzakelijk zijn deze vergadering zelfs te moeten uitstellen tot na de statutaire termijn van zes maanden. Wij hopen dat u, gegeven de bizarre situatie waarin we nu verkeren, hier begrip voor op zult kunnen brengen.

Financiële gevolgen

Wat de financiële gevolgen van de crisis voor onze vereniging zullen zijn is nog volstrekt onduidelijk. Een en ander zal vooral afhangen van de duur van de crisis.

Omdat wij gelukkig een financieel gezonde vereniging zijn, is er vooralsnog geen reden om aan het voortbestaan van GVAC te twijfelen. Bovendien is een belangrijk deel van onze kosten variabel en hebben wij geen personeel in dienst.

Wij hebben echter ook vaste lasten en onderhoudskosten die gewoon doorlopen. En natuurlijk willen we, zodra we weer samen mogen komen, weer direct gebruik maken van de trainingen en faciliteiten. We hopen dan ook dat we met zijn allen GVAC financieel gezond kunnen houden en zodoende ook door kunnen gaan met gepland onderhoud en andere ambities. Op die manier kunnen we zo snel als mogelijk weer onze geliefde sport bij GVAC oppakken.

Contributie

Binnen het bestuur heeft een discussie plaats gevonden over wat de gevolgen van de sluiting van de accommodatie en het opschorten van alle activiteiten zijn voor de inning van de contributie. Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op dit moment nog teveel financiële onzekerheden zijn om af te wijken van de reguliere, met de leden afgesproken, wijze van contributie-inning. Hiermee volgen wij ook het advies van de Atletiekunie om nog geen beslissingen te nemen over contributie, en pas achteraf te bekijken, bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang, óf en op welke wijze een voorstel tot financiële compensatie op zijn plaats is. Dit onderwerp zal zeker bij de volgende algemene ledenvergadering aan de orde komen.

Mochten er leden zijn die door de crisis moeite hebben om de contributie te voldoen dan vragen wij hun om contact op te nemen met het bestuur om daar een passende oplossing voor te zoeken. .  

Voor nu

Uiteraard hopen wij dat deze tijd van sociale onthouding zo snel mogelijk achter ons zal liggen en dat we dan weer kunnen genieten van onze sport en van elkaar.

En ik hoop dat we dan ook weer gewoon een beroep kunnen doen op al onze vrijwilligers zonder wie we als vereniging nergens zijn.

Tot die tijd: pas goed op elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers

Tijdens het NK Indoor in Apeldoorn heeft GVAC atlete Eveline Saalberg het brons veroverd op de 400 meter. Nadat zij zich met een nieuw persoonlijk record had geplaatst voor de finale, wist ze op zondag een fantastische nieuwe tijd te lopen van 53.65 en daarmee het brons te winnen!

Foto gemaakt door Peter Kramer

Dit weekend heeft Daan Roosenschoon deelgenomen aan het NK meerkamp indoor voor junioren in Apeldoorn. Na een spannende wedstrijd, met diverse persoonlijke records, wist hij uiteindelijk een knappe zilveren medaille te winnen.