Vervolg renovatie atletiekbaan (Deel 2)

De afgelopen weken hebben ervoor gezorgd dat het werk op de baan even heeft stilgelegen. Dit was afgesproken met de schoolleiding omdat er herexamens plaats vonden in de school en men zou niet willen dat een kandidaat eventueel zou kunnen zeggen indien hij gezakt zou zijn dat het aan de herrie lag van de machines op de baan zodat hij zich niet kon concentreren.

Na de herexamens is een begin gemaakt aan het verwijderen van de zandbakken en aanlopen bij de verspringbakken. Deze worden in zijn geheel verwijderd inclusief de putten omdat hier grotere bakken voor in de plaats komen. Ook zijn de beide werpkooien verwijderd en is ook het hokje bij de finish afgebroken.

Men is tevens gestart met grondwerkzaamheden voor de aanleg van de 2 extra sprintbanen. Daar moet veel grond worden verwijderd omdat er asfalt als onderlaag gestort moet worden.

Het weer is ook regelmatig een spelbreker en daar hebben we helaas geen vat op.

De bedoeling is dat binnenkort, als het weer het toelaat, begonnen wordt met het opvullen van de scheuren in de baan. Hiervoor is een speciaal bedrijf ingehuurd die eerst een analyse heeft gemaakt van de betonvloer. Zij kwamen tot de conclusie dat na een jaar of 17 het beton niet meer verder zal gaan scheuren omdat die wel uitgewerkt is. Men gaat de scheuren schoonmaken en vervolgens met een speciale lijm opvullen. Hierbij heeft men aangetekend en vastgelegd dat dit zeker voor de lange duur is.

Voor zover weer een update en Peter Kramer maakt regelmatig foto’s die op deze site zijn te bezichtigen.

Lau Liefting
Bestuurslid accommodatie.

Foto: Peter Kramer