Terugblik Algemene Ledenvergadering

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag, 9 mei, vond de ALV van GVAC plaats in de kantine.

Allereerst willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de bijeenkomst bij te wonen. Het is bij verenigingen altijd een beetje een uitdaging om leden naar bijeenkomsten te laten komen die puur gaan over de vereniging zelf. Dat meer dan 50 van jullie je tijd vrij hebben gemaakt om erbij te zijn, maakt ons heel dankbaar. Het zegt ook iets over de betrokkenheid die jullie voelen bij “onze club”, en dat is ook een zegen.

We hadden gekozen voor een ALV ‘nieuwe stijl’ waarbij de verschillende jaarverslagen gepresenteerd werden. Verder stonden naast algemene zaken en de financiële verantwoording deze avond in het teken van afscheid van Ger, onze voorzitter die al ruim 10 jaar zitting had in het bestuur. We mogen Lau Liefting en Theo Hoex verwelkomen als nieuwe bestuursleden. Lau gaat in zijn hoedanigheid de rol van accommodatiebeheer op zich nemen. Theo wordt onze nieuwe voorzitter. Beide werden met groot applaus door de vergadering verwelkomd. We zouden heel graag het bestuur nog verder uitbreiden met 2 bestuursleden. In het bijzonder voor communicatie en recreanten (loopsport). Wij gaan in ieder geval met frisse energie verder aan de slag met het bouwen aan GVAC.

Na afloop van de algemene vergadering wordt het plan sociaal veilig sporten geïntroduceerd en stellen Ans Saalberg en Joris Korbeeck zich voor als vertrouwenscontactpersonen. Op basis van de eerder geïntroduceerde visie gaan we komende jaren nadere invulling en aandacht geven aan sociaal veilig sporten bij GVAC. Met een eerste start een vernieuwde pagina op onze website.

Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde avond. Foto’s kunt u terugvinden op de website, met dank aan Peter Kramer voor het maken van deze foto’s!

De notulen kunt u binnenkort verwachten. Mocht u nog input hebben voor ons als bestuur en daarmee voor de toekomst van de vereniging dan horen we dat heel graag. Dat kan door een e-mail te sturen naar bestuur@gvac.nl of deze korte enquête in te vullen.