Vooraankondiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Dinsdag: 17 mei 2022

Aanvang: 20:45 uur

Plaats: kantine GVAC.

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

NB De agenda en eventuele andere informatie zullen zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.