Vooraankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Dinsdag: 29-09-2020
Aanvang: 20:45 uur
Plaats: nog nader te bepalen

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

NB De locatie, agenda en eventuele andere informatie zullen zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.