Woordje van de voorzitter

Terugblik op mijn eerste weken als voorzitter van GVAC ….

Hoewel de ALV op 9 mei zeker niet slecht is bezocht, is er bij zo’n gelegenheid toch altijd maar een klein deel van de leden aanwezig. De kans is dan ook heel groot dat veel van de leden nog geen weet hebben van de wisseling van Ger naar mij als nieuwe voorzitter van GVAC. 

Dat merk ik zelf natuurlijk ook want als ik tijdens een training ’n rondje langs de baan loop of het clubhuis in loop, dan ervaar ik zeker nog geen al te grote herkenning of wederzijdse bekendheid.                       

Inmiddels groeit de bekendheid met wat GVAC is, al doet en is er zo hier en daar al wat over de toekomst gesproken. Te denken aan de organisatie van de Veldhoven 10 Miles in augustus, het naderende NK Cross in samenwerking met de collega’s uit Eersel en Eindhoven en niet te vergeten de renovatie en uitbreiding van de baan dat helaas niet dit jaar maar hopelijk toch wel in 2024 moet gaan plaats vinden. Ook heb ik recent kennis gemaakt met Ans en Joris als onze VCP’ers (vertrouwenscontactpersonen) over hun wensen en gedachten in het kader van integriteit en GVAC als een veilige sportomgeving.

Op bestuurlijk vlak ligt er op relatief korte termijn ook een lange lijst van activiteiten en nog gewenste akties en initiatieven.

Zoals tijdens de ALV op 9 mei al gemeld heeft het bestuur grote behoefte aan versterking. Daar komt nog bij dat Kitty vanwege persoonlijke omstandigheden heeft moeten besluiten met haar deelname aan het bestuur te stoppen. Spijtig voor haar maar natuurlijk ook voor GVAC. Gelukkig blijft zij zich naar vermogen voor GVAC in zetten.

Hoe trekken wij potentiële belangstellenden voor bestuurlijke deelname over de streep?
Ik denk vooral door duidelijk te maken dat lid van het bestuur zijn, meedenken is over wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van visie, beleid en thema’s bij GVAC als atletiekvereniging en voor de huidige en toekomstige leden.
Vooral niet te denken dat (be)sturen per definitie gaat over veel tijdrovend uitvoerend werk met dagelijkse of wekelijkse verplichtingen voor aanwezigheid op de club.
Dat werk moet vooral liggen op de bordjes van commissies en werkgroepen.

Wat te denken van een bestuurlijke stageplek voor een bepaalde ( proef)periode of project? Ongeacht leeftijd, beschikbare tijd, opleiding of soortgelijke ervaring.
Schroom niet want je kan zoiets ook als een maatschappelijke stage beschouwen of invullen.
Ik sta graag open om hierover eens oriënterend bij te praten en ben vanzelfsprekend ook bereid daarbij begeleidend of ondersteunend te zijn. Verras mij maar!! (en GVAC als jouw vereniging).

Geniet de komende zomer/vakantieperiode en graag voor nog meer persoonlijke kennismaking bij GVAC .

Groet,

Theo Hoex