Vooraankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Dinsdag:             14-04-2020
Aanvang:            20:45 uur
Plaats:                kantine van GVAC

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

NB De agenda en eventuele andere informatie zullen zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.