Trimloop en Bos Crossloop gaan weer van start

Vanaf 24 oktober zullen de maandelijkse trim- en bos crossloop weer gelopen gaan worden.
Kantine en kleedruimtes zijn vanaf 10.00 uur geopend. De start is om 10.30 uur.

Voor de volledigheid; de trim- en bos crossloop zal maandelijks iedere  2de, 4de en 5de zondag worden gelopen. Wij heten alle leden en niet leden graag van harte welkom.


Run and Cross Country will start again

From 24th October, the monthly run and Cross Country will start again.
Canteen and changing rooms are open from 10.00 AM.  We will start at 10.30 AM.

For reasons off completeness; the monthly runs and Cross Countries will take place every second, fourth and fifth Sunday of the month. We would like to extend a warm welcome to all members and non-members.