Wandelprogramma

Wandelprogramma juli 2021 Groep 10
Wandelprogramma juli 2021 Groep 12.1

Voor meer informatie kunt u bellen met: Guus v.d.Put  (06-29424018),

Cor Luijks (06-39271854) of met André Dijkgraaf (06-13402060)

Foto’s  tbv de fotogalerij kunt u sturen naar Guus vd Put (gcvandeput@onsbrabantnet.nl)

Nieuwe leden dienen eerst toestemming te geven voor plaatsing van hun foto. Dit kan op het inschrijfformulier of via de mail (s.ebben@onsbrabantnet.nl)

Deze wandelprogramma’s worden per e-mail verspreid door Sophie Ebben s.ebben@onsbrabantnet.nl