Algemene ledenvergadering 29 september: agenda & kandidaatstelling

Beste leden,

Eerder zagen jullie op de website al een vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering (ALV). Inmiddels zijn de locatie en agenda bekend. Ook zijn er twee leden die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie.

In de bijlage treffen jullie de agenda aan en de twee kandidaatstellingen.

Graag tot 29 september aanstaande.

Bijlage: