Bericht namens het bestuur

Beste GVAC leden,

Coronacrisis

Onze wereld is de afgelopen tijd volledig veranderd door het coronavirus. We zetten in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, alles op alles om het virus zo snel mogelijk de kop in te drukken dan wel de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te beperken. Onze regering heeft daartoe, op advies van het RIVM, de nodige maatregelen getroffen die deels ook gevolgen hebben voor onze sportbeoefening en voor onze vereniging. Als bestuur hebben wij deze maatregelen opgevolgd en hebben wij u hiervan middels de website en andere kanalen op de hoogte gesteld.

Bestuur

Het bestuur probeert in deze tijd, waarin we fysieke contacten zoveel mogelijk willen vermijden, toch tot besluitvorming te komen. Via deze website en de andere gebruikelijke kanalen zullen wij u daarvan zoveel mogelijk op de hoogte houden. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen hebben wij helaas de algemene ledenvergadering tot nader order moeten uitstellen. Mogelijk zal het noodzakelijk zijn deze vergadering zelfs te moeten uitstellen tot na de statutaire termijn van zes maanden. Wij hopen dat u, gegeven de bizarre situatie waarin we nu verkeren, hier begrip voor op zult kunnen brengen.

Financiële gevolgen

Wat de financiële gevolgen van de crisis voor onze vereniging zullen zijn is nog volstrekt onduidelijk. Een en ander zal vooral afhangen van de duur van de crisis.

Omdat wij gelukkig een financieel gezonde vereniging zijn, is er vooralsnog geen reden om aan het voortbestaan van GVAC te twijfelen. Bovendien is een belangrijk deel van onze kosten variabel en hebben wij geen personeel in dienst.

Wij hebben echter ook vaste lasten en onderhoudskosten die gewoon doorlopen. En natuurlijk willen we, zodra we weer samen mogen komen, weer direct gebruik maken van de trainingen en faciliteiten. We hopen dan ook dat we met zijn allen GVAC financieel gezond kunnen houden en zodoende ook door kunnen gaan met gepland onderhoud en andere ambities. Op die manier kunnen we zo snel als mogelijk weer onze geliefde sport bij GVAC oppakken.

Contributie

Binnen het bestuur heeft een discussie plaats gevonden over wat de gevolgen van de sluiting van de accommodatie en het opschorten van alle activiteiten zijn voor de inning van de contributie. Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op dit moment nog teveel financiële onzekerheden zijn om af te wijken van de reguliere, met de leden afgesproken, wijze van contributie-inning. Hiermee volgen wij ook het advies van de Atletiekunie om nog geen beslissingen te nemen over contributie, en pas achteraf te bekijken, bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang, óf en op welke wijze een voorstel tot financiële compensatie op zijn plaats is. Dit onderwerp zal zeker bij de volgende algemene ledenvergadering aan de orde komen.

Mochten er leden zijn die door de crisis moeite hebben om de contributie te voldoen dan vragen wij hun om contact op te nemen met het bestuur om daar een passende oplossing voor te zoeken. .  

Voor nu

Uiteraard hopen wij dat deze tijd van sociale onthouding zo snel mogelijk achter ons zal liggen en dat we dan weer kunnen genieten van onze sport en van elkaar.

En ik hoop dat we dan ook weer gewoon een beroep kunnen doen op al onze vrijwilligers zonder wie we als vereniging nergens zijn.

Tot die tijd: pas goed op elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers