Ger Raijmakers in Unieraad van Atletiekunie

IMG_5802Vorige week is onze voorzitter Ger Raijmakers benoemd tot lid van de Unieraad van Atletiekunie.
Hij vertegenwoordigt daarin de leden van de drie regio’s in oost Brabant en Limburg. De Unieraad controleert het bestuur van de Atletiekunie en functioneert tevens als haar klankbord.