Namens het bestuur: nieuw lid kascommissie

Op 11 april jl. is op de Algemene Ledenvergadering Hannie Dreves benoemd tot nieuw lid van de kascommissie omdat Marise Geerdink-Gielen de commissie verliet. Peter Rossieau bleef in de kascommissie maar is sinds 1 januari 2020 geen lid meer van GVAC.
Het bestuur heeft Karin Verbakel bereid gevonden de taak van Peter over te nemen. We gaan ervan uit dat jullie hier geen bezwaar tegen hebben en dat jullie, net als het bestuur, toejuichen dat Karin instapt.

Mochten er echter leden zijn die bezwaar willen aantekenen dan horen we dat graag via e-mail gericht aan voorzitter@gvac.nl vóór 1 maart aanstaande. In dat geval is er namelijk een extra Algemene Ledenvergadering noodzakelijk.

Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. We zien jullie graag op de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op dinsdag 14 april aanstaande.