overlijden Piet van Os

Wederom ontvingen wij een bericht dat er een Erelid is overleden.
Piet van Os is jarenlang actief geweest bij GVAC, vanwege zijn verschillende functies, waaronder jarenlang voorzitter is hij tot erelid benoemd. De uitvaart is vandaag in Friesland. We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe.