Reanimatiecursussen

Vanwege het overweldigde aantal aanmeldingen voor de reanimatiecursus, nog een extra mededeling.

Er zijn nu nog geen concrete data bekend. Daarover zullen eerst afspraken worden gemaakt met de betreffende instanties met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.  

Zodra dit bekend is, zal Frank Bartelink ons hierover informeren.