Vacature: bestuurslid accommodatie GVAC

Ons huidige bestuurslid accommodatie, Wouter Veldman, is dit jaar aftredend volgens schema en heeft aangegeven de komende periode niet meer in de gelegenheid te zijn deze functie met werk en privé te kunnen combineren. Hij zal daarom niet meer herkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar iemand die vol enthousiasme er mede voor wil zorgen dat de  accommodatie van GVAC de ideale basis is voor onze vereniging.

Als bestuurslid accommodatie sta je midden in de vereniging en moet je denken aan de volgende taken:

 • neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging;
 • denkt actief mee over bepaling en uitvoering van het beleid van de vereniging;
 • voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de vereniging uit;
 • als onderdeel van het bestuur leg je verantwoording af over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging;
 • is contactpersoon voor de gemeente inzake accommodatie en baan;
 • vormt de link tussen het bestuur en de commissies/contactpersonen
  kantinebeheer, atletiekbaanbeheer, materiaal- en baanploeg, barbezettingscommissie en schoonmaakploeg;
 • beheert het sleutelplan en verzorgt uitgifte en inname van gebouw toegangssleutels en bijbehorende alarmcodes;
 • beheert de GVAC-accommodatie-agenda op de website en verzorgt de reserveringen;
 • coördineert het baan- en kantinegebruik (door derden).

Wij zijn op zoek naar iemand die zich herkent in de volgende kernkwaliteiten:

 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • kan feedback geven;
 • affiniteit met besturen;
 • stressbestendig;
 • goed kunnen omgaan met vrijwilligers;
 • gemotiveerd en weet andere te motiveren;
 • knelpunten kunnen inventariseren en analyseren; 
 • beleidsmatig kunnen denken;
 • coördineren en delegeren.

Gemiddeld kost deze functie 4 uur per week.

Voel jij je geroepen om GVAC vrijwillig te helpen en heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Ger Raijmakers (voorzitter) via voorzitter@gvac.nl.

Mocht je iemand kennen die geen lid is van GVAC, maar wel geïnteresseerd, laat hem/haar dan ook contact opnemen. Uiteraard wordt er gezorgd voor een goede overdracht van taken.