Algemene Ledenvergadering

Zoals aangekondigd wordt de algemene ledenvergadering van GVAC digitaal gehouden.

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. Het is niet mogelijk om binnen de thans geldende maatregelen én de met Corona gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering fysiek te organiseren. We realiseren ons terdege dat dit niet ideaal is, maar er is helaas geen ander alternatief. 

De digitale vergadering zal plaatsvinden op maandag 26 oktober in presentatievorm. De vergadering is niet interactief. Het bestuur zal tijdens de vergadering een toelichting op het jaarverslag geven. Voor de wisseling van de bestuursleden wordt er een digitale stemming gehouden. Alle leden hebben hiervoor een e-mail ontvangen met daarin een link naar een Stem – en vragenlijst. Het formulier dient voor 24 oktober ingevuld te worden!

De e-mail is verstuurd naar het e-mail adres wat in de ledenadministratie van GVAC bekend is. Heeft u geen e-mail ontvangen dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres ALV@GVAC.NL. Vermeld in de e-mail uw naam en uw lidnummer.