Maatschappelijk verantwoordelijkheid

Beste leden,

het bestuur van GVAC wil zoveel als mogelijk haar maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Op grond daarvan zijn in het nabije verleden al diverse stappen gezet zoals onder meer op het gebied van sociale veiligheid, privacy, verantwoord alcoholgebruik alsmede de samenwerking met diverse maatschappelijke en publieke organisaties in onze omgeving.

Een ander aspect van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is onze zorg voor de duurzaamheid van onze omgeving. Wij denken daarbij aan zaken als een verantwoord gebruik van natuurlijke energiebronnen en het beperken van en omgaan met afval. Wij willen als vereniging onze bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving en zouden daar zo mogelijk zelfs graag een voortrekkersrol in vervullen. Om een en ander handen en voeten te geven zijn wij op zoek naar een aantal leden die gezamenlijk een voorstel kunnen ontwikkelen voor een visie en een plan van aanpak. Daarbij gaat het in deze fase (nog) niet om het nemen van specifieke maatregelen.  Wij denken aan het vormen van een tijdelijke commissie die in een beperkt aantal bijeenkomsten een voorstel aan het bestuur kan formuleren. Graag komen wij in contact met leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en  bereid zijn hier enige tijd in te investeren.

Zij kunnen zich melden bij een van de leden van het bestuur.