Vooraankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Donderdag: 11-04-2019
Aanvang: 20:45 uur
Plaats: kantine van GVAC

Namens het bestuur,
Ger Raijmakers, voorzitter

NB: De agenda en eventuele andere informatie zal zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.