Vooraankondiging ALV

Vooraankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Noteer alvast in jullie agenda:

Dinsdag:             29 juni 2021

Aanvang:           20:45 uur

Plaats:                 Digitaal of fysiek in de sporthal bij GVAC, wat mogelijk is binnen de coronamaatregelen.

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

NB De agenda en eventuele andere informatie zullen zo spoedig mogelijk op de website van GVAC worden gepubliceerd.