Plaats: Kantine 20:45 uur Opening Vaststellen agenda Aandacht voor de overledenen Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 11-4-2019 Bespreking jaarverslagen 2019 Huldiging kampioenen, aftredende commissieleden en jubilarissen Pauze Verslag bestuur Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie …

Agenda Algemene ledenvergadering GVAC d.d. 14-4-2020 Read more »