Jaarverslag 2019

Van het bestuur:

Betreft: algemene ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Eerder zagen jullie op de website al een vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering (ALV) en de kandidaatstelling van twee leden voor een bestuursfunctie.

Bijgaand nu ook het jaarverslag zodat jullie je alvast kunnen inlezen.

Graag tot 29 september aanstaande: aanvang 20:45 uur (sporthal).