Van de voorzitter

GVAC is natuurlijk in eerste instantie een atletiekvereniging. En atletiek is vooral een individuele sport waardoor je niet zo maar verwacht dat er veel aandacht is voor teambuilding. Afgelopen zaterdag bleek echter maar weer eens dat we, als dat zo uitkomt, wel degelijk in staat zijn om als een team samen te werken. En dat we wel degelijk oog hebben voor de omgeving waar we regelmatig onze rondjes lopen. Op initiatief van Harry Welp trok, in het kader van de landelijke Opschoondag (die eigenlijk een weekje eerder al plaats vond),  een grote groep geel/groen geklede mensen onder het genot van een heerlijk lentezonnetje over de Veldhovense wegen, voorzien van vuilniszakken en handschoenen.  De opbrengst na een ochtend rondzwerven was, gemeten in aantal zakken zwerfvuil, zowel groot als schokkend. In ieder geval was het een succes en voor herhaling vatbaar.

Momenteel wordt de bestelde wedstrijdkleding uitgeleverd en zijn de eerste atleten in de nieuwe GVAC outfit gesignaleerd  bij de Venloop in Venlo. En het mag gezegd worden : het ziet er prima uit!

Op 24 april a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. In de aanloop naar die vergadering  zijn we op zoek gegaan naar vervangers van de twee aftredende bestuursleden. Inmiddels kan gemeld worden dat we er  in geslaagd zijn een nieuwe secretaris en een nieuwe vertegenwoordiger uit de wedstrijdatletiek te vinden. Uiteraard moeten ze nog wel door de leden gekozen worden! Tijdens de ledenvergadering zal  het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en vraagt ze aan de leden hun goedkeuring  voor het beleid voor het komende jaar. Best belangrijk dus, en daarom verwachten we dan ook een grote opkomst. Ook voor de leden die tijdens de vergadering in de bloemen worden gezet voor  een bijzondere prestatie of een jubileum (wat natuurlijk ook een bijzondere prestatie is), is het natuurlijk veel leuker als Baan 7 tot de nok toe gevuld is.

Wij rekenen daarom op een nieuw clubrecord!